Veenstra Tandprotheticus Emmen tel:0591-612279

Kunstgebit Zorg voor U

administratief proces

Contracten met zorgverzekeraars.
Ook dit jaar heeft onze praktijk weer contracten afgesloten met meerdere zorgverzekeraars, dit om duidelijke afspraken te maken betreffende de prijs en kwaliteit zodat wij u de best mogelijke zorg aan kunnen bieden, maar ook om de financiële afwikkeling voor u zo eenvoudig mogelijk te maken.

Uw factuur.
Alle voorgaande jaren hebben wij als praktijk voor u de factuur van uw behandeling rechtsreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend, zodat u als patiënt geen bedrag hoeft voor te schieten en dit vervolgens zelf weer moet declareren bij uw zorgverzekeraar. U kreeg in de meeste gevallen dan enkel de eigen bijdrage nota van uw zorgverzekeraar of van ons.

Wij hebben onze facturering uitbesteed aan DFA service, dit is een factoringsbedrijf dat samenwerkt met de meeste zorgverzekeraars.
Voor u betekent dit dat wanneer uw behandeling bij ons is afgerond wij de behandeling declareren bij DFA service.
DFA stuurt vervolgens de declaratie door naar uw zorgverzekering zodat er gelijk nagekeken kan worden hoe u verzekerd bent en wat u eventueel nog zelf moet betalen. Wanneer er sprake is van een eigen bijdrage dan ontvangt u van DFA een nota en deze betaalt u ook aan DFA.

Er verandert voor u als patiënt dus niets, want in de meeste gevallen gaan de declaraties nog steeds rechtstreeks naar de zorgverzekering toe. Het enige verschil is dat de communicatie en betaling nu nog maar via 1 instantie verloopt, wat het geheel voor zowel u als ons overzichtelijker maakt.
Wanneer u verzekerd bent bij een verzekering die niet samenwerkt met DFA, dan ontvangt u alsnog de nota van DFA maar kunt u deze zelf naar uw zorgverzekering doorsturen.
Om te bekijken of uw zorgverzekering ook samenwerkt met DFA kunt het onderstaande samenwerkingsoverzicht bekijken.

Bent u verzekerd bij Menzis, Azivo of Anderzorg?
Wij hebben een uitzondering gemaakt voor Menzis, Azivo en Anderzorg verzekerden. Deze verzekeringen hebben namelijk geen samenwerkingsovereenkomst met DFA, maar omdat deze verzekeringen in onze regio toch grote maatschappijen zijn, waar veel van onze patiënten bij verzekerd zijn, declareren wij deze behandelingen zelf. Dit betekent dat na uw behandeling, door ons rechtstreeks bij Menzis, Azivo of Anderzorg gedeclareerd wordt en wanneer er een eigen bijdrage is u via uw zorgverzekering de nota ontvangt.

Woont en bent u verzekerd in het buitenland?
Als u in het buitenland woont en daar ook verzekerd bent, doet u er verstandig aan om eerst zelf bij uw (buitenlandse) zorgverzekering navraag te doen over de vergoedingen van uw tandprothese.
Sommige buitenlandse verzekeringsmaatschappijen hebben een afdeling buitenland, dit maakt het eventueel mogelijk om toch bij ons uw tandprothese of kunstgebit aan te laten meten.

Woont u in het buitenland maar heeft u wel een Nederlandse zorgverzekering?
Als u in het buitenland woont maar wel een Nederlandse zorgverzekering heeft dan is het in de meeste gevallen gewoon mogelijk om uw tandprothese of kunstgebit bij ons aan te laten meten.
U doet er wel verstandig aan om zelf even navraag te doen over het declareren van uw factuur, het kan namelijk mogelijk zijn dat het declareren en betalen van uw factuur wat anders moet verlopen dan onze standaard facturering. 

Heeft u vragen over uw factuur?
Wanneer u vragen heeft over uw factuur met betrekking tot bijvoorbeeld een herinnering of betalingsregeling verzoeken wij u contact op te nemen met de DFA.

  DFA Services
  Postbus 1115
 

8001 BC Zwolle

T. 088-6555999 (ma t/m do van 9.00 uur tot 17.00 uur en vrij van 9.00 uur tot 12.00 uur)

F. 088-6555955
E. info@dfa.nl

Ook kunt u de site van DFA bezoeken www.dfa.nl

Voor inhoudelijke vragen over uw factuur met betrekking op de behandeling kunt u met onze praktijk contact opnemen, hier kan DFA geen informatie over geven.

Neem voor een offerte contact met ons op!Site ontworpen door ABIO BV Plecht 38, 1319 BD Almere http://www.abio.nl